Managementul talentului

Practica pedagogică confirmă importanţa descoperirii din timp a talentelor. Cercetările confirm că la acei copii la care pedagogii le descoperă din timp talentele, dezvoltarea personalităţii se desfăşoară în conformitate cu aşteptările profesorilor, iar rezultatele realizării lor sunt crescute în comparaţie cu cei consideraţi ca fiind mediocri.

Mai demult, cercetările socio-psiho-pedagogice considerau tema talentului ca fiind nesemnificativă, dar pentru că ştiinţa a dat naştere unor noi întrebări, a devenit o problemă relevantă, pe măsură ce această idee s-a extins în cercuri din ce în ce mai largi.

Din ce în ce mai mulţi oameni îşi dau seama că metodele pedagogice tradiţionale nu mai corespund schimbărilor sociale.

Practica atrage atenţia şi asupra faptului că talentul are nu numai aspecte pozitive: copilul care are capacitatea de a se remarca, ar putea avea trăsături caracteriale care pot să îl irite atât pe pedagog, cât şi pe colegi.

Această problemă privită din prisma copilului talentat înseamnă că pentru exprimarea talentului său el are nevoie şi de un mediu corespunzător.

Vom studia literatura de specialitate şi diferite cercetări, orientări şi practici, din prisma dezvoltării talentului.

Specializarea am dedicat-o pentru acei pedagogi care doresc să aprofundeze tema dezvoltării talentului, a cunoştinţelor în diagnosticarea talentului şi sunt în căutare de noi idei în vederea dezvoltării talentului.

 

Cursul este susţinut de către:

Imre Rubenné

Schmercz István