Integrarea copiilor defavorizaţi

Integrarea copiilor defavorizaţi în şcolile de masă

Întărirea dispoziţiei de acceptare a şcolilor generale şi a liceelor de masă oferă o nouă posibilitate pentru procesele de învăţare socială a copiilor cu handicap, a celor cu cerinţe educative speciale, a copiilor cu dizabilităţi şi a copiilor fără deficienţe. Numărul participanţilor la integrarea luată în evidenţă creşte de la an la an. Proporţia elevilor din învăţământul integrat e sporită şi de faptul că, elevii cu probleme comportamentale şi cu tulburări ale capacităţilor parţiale participă în proporţie mai mare de 90% la cursurile instituţiilor de masă.

Cel mai mare impediment al integrării este că, pedagogii din şcolile de masă nu au pregătire pentru această sarcină. Le lipsesc cunoştinţele  teoretice legate de dizabilităţi, integrare, educaţie incluzivă, competenţele necesare pentru educaţia incluzivă, sensibilizarea corespunzătoare pentru schimbarea atitudinii, pentru ca pedagogii să aibă o atitudine corespunzătoare - lipsită de stereotipii şi prejudecăţi - faţă de copii integraţi şi să poată transmite această concepţie către colegii de clasă ai copilului integrat în vederea incluziunii şi a educării colective de succes.

Scopul training-ului de formare a atitudinii şi de sensibilizare este să conştientizeze în pedagogi atitudinile, stereotipiile şi prejudecăţile lor legate de alteritate şi să-i înveţe gestionarea acestora.

Acest volum, care conţine cunoştinţe teoretice şi exerciţii necesare training-ului de sensibilizare, ajută pedagogii  să sensibilizeze atât colegii, cât şi elevii despre copiii, oamenii cu handicap sau care poartă semnele alterităţii sau despre problemele şi greutăţile lor, astfel ajutând integrarea, incluziunea acestor copii în şcolile de masă.

 

Cursul este susţinut de către:

Vassné Figula Erika