Inovarea culturii metodice

În cadrul acestui program de formare ne-am propus să dezvoltăm abilităţile cadrelor didactice pentru eficientizarea microproceselor din cadrul orelor de curs. Vom alege din totalitatea metodelor şi tehnicilor de îmbunătăţire a procesului pedagogic pe acelea care pot contribzui în cea mai mare măsură la eficientizarea muncii cadrelor didactice din şcolile din mediul rural. Baza teoretică a cursului cât şi metodologia de abordare o constituie conceptele de psihologie cognitivă şi paradigmele autoreglării comportamentale. Pe parcursul cursului vom fi consecvenţi tendinţei constructiviste legate de posibilităţile de dezvoltare a profesiei pedagogice, atât în ceea ce priveşte cunoştinţele cât şi experienţa. Inovarea culturii metodice o grupăm pe de o parte în jurul câtorva competenţe pedagogice considerate de bază, iar pe de altă parte în jurul acelor sarcini (în special cu caracter de servicii) care necesită o anume specializare din partea cadrului didactic.

 

Cursul este susţinut de către:

Venter György

Márton Sára

Lenkovics Ildikó