Formare continuă pentru cadre didactice în tema educației copiilor dificili

Seminarii: Szabó-Thalmeiner Noémi: gestionarea conflictelor, pedagogie dramatică,

Stark Gabriella: Metode de cunoaștere a elevilor,

Baranyai Tünde: Pedagogie experiențială.