Educaţie muzicală

Cursul va avea următoarea structură:

  1. Cântare în cor şi dirijare
  2. Dezvoltarea abilităţilor de a cânta, metodica educării intonaţiei clare
  3. Dezvoltarea abilităţii de a citi partituri
  4. Jocuri populare şi metode ludice de utilizat în cadrul orelor de muzică, adaptarea şi actualizarea celor trei piloni ai metodei Kodaly.

 

Cursul este susţinut de către:

Szikszainé Dobronyi Erzsébet