Cultura romă

Cine sunt cu adevărat romii? Originea şi istoria lor. Limbile şi comunităţile rrome în bazinul carpatic. Folclorul (poezia populară, muzica, dansul şi tradiţiile). Meserii considerate tradiţionale. Arta şi literatura. Rromii în viziunea culturală antropologică europeană şi maghiară. Reprezentarea rromilor în literatură şi cinematografie. Societate multiculturală - educaţie interculturală. Împreună sau separaţi? Argumente care susţin integrarea. Socializarea în familie şi şcoală a copilului din familie de rromi. Pedagogia inclusivă. Programe educative model pentru rromi din Ungaria.

 

Cursul este susţinut de:

Jenei Teréz

Nagy Éva